- Logistiikan koko ketju -

Työsuojelupolitiikka

Me Piccolossa teemme jatkuvaa yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä pyrkien jatkuvasti parantamaan yhteistä työympäristöämme turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Teemme tiivistä yhteistyötä myös työterveyden kanssa josta saamme ohjeita ja tukea henkilöstön työhyvinvoinnin ja työolojen kehittämiseen varhaisenpuuttumisen mallin mukaisesti. Kartoitamme ja poistamme työturvallisuusriskejä suunnitelmallisesti ennaltaehkäistäksemme tapaturmia ja poissaoloja työpaikalla. Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikessa toiminnassa toimintaa sääteleviä lakeja.