- Logistiikan koko ketju -

Laatupolitiikka 

Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaat ja heille annettujen lupausten pitäminen sekä heidän odotustensa täyttäminen. Asiakas lupauksia ei saada täytettyä ilman motivoitunutta henkilökuntaa ja sen vuoksi henkilöstön tyytyväisyys on meille tärkeää. Henkilöstön osaamista, omaa toimintaa sekä prosesseja kehitetään jatkuvasti koko henkilöstön voimin. Kehitystyötä ohjaa ajatus omaan visioomme pääsemisestä omia arvojamme noudattaen. Asiakkaitten suorien vaatimuksien lisäksi toimintaa koskevat muut vaatimukset ja sitoumukset joiden täyttäminen on osa toiminnan lähtökohtaa.

Yhtiössämme laatu koetaan kaikkien yhteisenä asiana ja jokainen tietää, että vastaa omalta osaltaan yhtiön sääntöjen noudattamisesta sekä yhtiön laatutavoitteiden täyttämisestä. Tavoitteiden täyttymistä mitataan prosessimittareilla joiden avulla hyvä laatu voidaan todentaa omalle henkilöstölle sekä asiakkaillemme.

Osana laatupolitiikkaa ja omistaja strategiaa on yhteiskuntavastuun täyttäminen kaikkien yritykselle annettujen lakien ja velvollisuuksien osalta. Toiminnassa otetaan huomioon myös ympäröivä luonto ja sen hyvinvointi kuten myös alueen urheilutoiminta, jossa ollaan mukana tukemassa alueen urheiluseuroja. Näillä toimilla näin toimimalla saamme viestittyä yrityksestä sellaisen mielikuvan markkina-alueen ympäristöön kuin haluammekin eli olemme vastuullinen ja luotettava logistiikkakumppani. Toiminnan seurannalla ja kehittämisellä pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja toimintamme laatua.