- Logistiikan koko ketju -
Personalmeddelande 27.04.2012
Hemsideinfo


ABB Oy, Low Voltage Systems och Piccolo Packing Oy utvidgar sitt samarbete!


ABB Oy, Low Voltage Systems och Piccolo Packing Oy som hör till Piccolo Group Oy har idag undertecknat ett betydande logistikavtal. Enligt avtalet koncentrerar ABB Oy, Low Voltage Systems sina logistiktjänster till Piccolo Packing Oy. Det avtal som nu har undertecknats omfattar ABB Oy, Low Voltage Systems enhetens inre logistikfunktioner (lagerhållning, materialhantering, hyllservice). med avtalet är att utveckla ABB Oy, Low Voltage Systems omfattande logistikhantering tillsammans med Piccolo i Vasa. Malsättningen med avtalet är att utveckla ABB Oy, Low Voltage Systems omfattande logistikhantering tillsammans med Piccolo i Vasa.


Tilläggsuppgifter:

Piccolo Group: Petri Kuivamäki, 0500 555 685