- Logistiikan koko ketju -

Tjänster

Vår kärnverksamhet består av budservice, kurir-, person-, gods- och snabbtransport, packeriverksamhet, expedition och lagerhotell samt en gåvoshop

Vår verksamhet omfattar hela logistikkedjan från början till slut med användande av egna fordon och terminaler.